Werking

De werking van de Lengtesticker wordt hier nader verklaard.
Het goed kunnen identificeren van de overvaller is van cruciaal belang bij het opsporen van de dader. Een goede inschatting van de lengte is tevens van  belang voor een goed dader profiel. Helaas is dít juist hetgeen waar het vaak aan schort in de paniek situatie die ontstaat tijdens een overval.

Voorbeeld van de Lengtesticker.
Om het identificeren van de dader te verbeteren is er de Lengtesticker.
(zie voorbeeld rechts van de pagina)
De Lengtesticker zorgt voor het zeer nauwkeurig identificeren van de lengte door middel van een referentie sticker (de Lengtesticker) op bijv. een deurpost.

In het voorbij gaan van een passant kan eenvoudig een inschatting van de lengte gemaakt worden. Dit komt door de duidelijke kleurvlak verdeling op de sticker. Tijdens het bekijken van opnames van de bewakingscamera kan de lengte van de dader eenvoudig worden bepaald.
Dit gebeurt door op het moment dat de dader de Lengtesticker passeert, de opname stop te zetten en te refereren aan de Lengtesticker. Met dit hulpmiddel kan de lengte tot op de centimeter nauwkeurig worden vastgesteld. De mogelijkheid van identificatie en opsporing wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

De werking van de Lengtesticker is tweeledig.
Met de Lengtesticker kan de lengte worden vastgesteld ter bevordering van identificatie. Maar de Lengtesticker werkt ook preventief. Een dader-in-spe die ziet dat een locatie is voorzien van de Lengtesticker zal er vanuit gaan dat er ook cameratoezicht aanwezig is. Ook zonder daadwerkelijke aanwezigheid van een camera gaat er een preventieve werking van de Lengtesticker uit. Een dader-in-spe gaat er namelijk vanuit dat de camera aanwezig is op een voor hem niet zichtbare plek. Grote kans dat hij door loopt. De kans op opsporing is immers vele male groter dan op andere locaties.

De Lengtesticker kan gebruikt worden in diverse situaties
Zie Voorbeelden
Denk hierbij onder andere aan deurposten, kassa’s, kleedkamers, schuifdeuren, loketten, balies, etc. etc. Overal waar veel mensen passeren of waar geldhandelingen gedaan worden is een ideale locatie voor de Lengtesticker.
Door de speciale kleurstelling is de Lengtesticker opvallend. Hij is zowel met een kleur als zwart-wit camera uitstekend te gebruiken.

Hoe moet ik de Lengtesticker aanbrengen?

  • Bepaal een goed zichtbare plek voor de lengtesticker. Bijv. een deurpost, een loket of vrijstaande pyloon.
  • Plak de lengtesticker zodanig op dat u er met de beveiligingscamera goed zicht op heeft en dat deze voor het publiek zichtbaar aanwezig is.
  • Plaats de Lengtesticker bij voorkeur op harde gladde oppervlaktes zoals metaal, glas of plastic.
  • Maak het oppervlak goed schoon en ontvet dit eventueel met ammonia. Wacht hierna tot het oppervlak droog is voor de Lengtesticker aan te brengen.
  • Zorg ervoor dat de onderzijde van het blauwe vlak met de letters “160” precies op 160 cm. hoogte ten opzichte van de vloer geplaatst is. Dit om een nauwkeurig identificatie te kunnen waarborgen. (zie tekening)
  • De sticker kunt u gemakkelijk schoonmaken met een niet agressief en niet schurend schoonmaakmiddel.